BedrijfsbijdragenBusiness Contributions

Zernike-campus-klein

Ingezameld: € 17850

In 2011 doneerde de Gasunie €10.000,- aan de Foundation om studiebeurzen aan te kunnen bieden aan studenten in ontwikkelingslanden. De leden van de Adviesraad en het College van Bestuur van de Hanzehogeschool doneerden tevens een bedrag aan de Foundation, wat het totaal naar €16.920,- bracht. Daarnaast doneerde de Decaan van het Instituut voor Communicatie, Media en IT een bedrag van €930,-, een afscheidscadeau, aan de Foundation. De Foundation is erg dankbaar voor alle steun.In 2011, Gasunie donated €10.000,- to the Foundation to provide scholarships for students in developing countries. Members of the Advisory Board and the Executive Board at the Hanze University also donated their attendance compensation to the Foundation, totalling €16 920. In addition, the Dean from the School of Information and Communication Technology donated a farewell present of €930 to the Foundation. The Foundation is grateful for this support.

Share: