Kerstactie 2011Christmas Fundraiser 2011

kerstboom-hanze

Ingezameld: € 9870

De kerstactie van 2011 werd georganiseerd voor het United Health Project in Ghana. Hierbij werd er een totaal van €9870,- opgebracht. €6335,- werd gedoneerd aan het United Health Project, het resterende bedrag werd gedoneerd aan de Saidia Student Foundation om een student uit een ontwikkelingsland te voorzien van een studiebeurs om aan de Hanzehogeschool te kunnen studeren.The Christmas fundraiser in 2011 was for the United Health project in Ghana. 405 Hanze UAS employees donated their Christmas gift to the Foundation or made a donation. This raised a total of €9870,-. €6335,- was donated to the United Health project, and the remaining amount was donated to the Saidia Student Foundation to provide a scholarship for a student from a developing country to study at the Hanze University of Applied Sciences.

Share: