In april 2012 is Jeike Boswijk, docent van de opleiding Fysiotherapie afgereisd naar Kenia om haar kennis en ervaring in te zetten bij het ontwikkelen van de opleiding voor Clinical Officers. In September 2012 zullen de eerste 50 studenten van start gaan met deze nieuwe opleiding. Ook na terugkeer in Nederland zal Jeike nauw betrokken blijven bij het verder invullen van het curriculum. Jeike heeft haar reis zelf gefinancierd, de Foundation heeft de opleiding in Kilifi in 2012 gesponsord met 18.000 euro.