Van 25 tot 29 juni 2012 heeft Janine Baër van de opleiding MBRT een basiscursus echografie gegeven aan zeven medewerkers van het Mikumi Hospital en Turiani Hospital in Tanzania. De training was gericht op het leren omgaan met en onderhouden van  echografie apparatuur. De Academie voor Gezondheidsstudies heeft Janine de mogelijkheid geboden om deze cursus te geven, de Foundation heeft de lokale kosten van de cursus betaald.