Op 1 September 2010 is Jorem Adutu gestart met zijn MBA studie aan de Hanzehogeschool Groningen. Jorem is de eerste student die een volledige studiebeurs ontvangt van de Hanze University Foundation. De Foundation heeft een studiebeurs ter beschikking gesteld aan Jorem vanwege zijn uitzonderlijke prestaties in een 4-jarig project van de Hanzehogeschool in Oeganda.