Medewerker van de Hanze University FoundationEmployee of the Hanze University Foundation