Hanze student zet zich in tegen armoede in Gachie, Kenia

image2

In februari 2019 vloog Deniz Engin, Hanze-student, voor zijn scriptieonderzoek naar Nairobi, Kenia, niet wetend waar het hem vandaag zou brengen. Hij ontmoette Josphat Kamaya, die 7 jaar geleden de Living Clean Society oprichtte, met behulp van de Hanze University Foundation.

De organisatie van Josphat werkt aan sociale verandering in Gachie, een stad relatief dicht bij Nairobi, maar Gachie worstelt met armoede en sociale problemen zoals tienerzwangerschappen, drugs- en alcoholmisbruik en algemeen gebrek aan maatschappelijke begeleiding.

Armoede is een van de grootste problemen in Gachie, uit onderzoek blijkt dat er veel onderliggende problemen zijn als gevolg van armoede en gebrek aan goede begeleiding. Werkloosheid, alcoholisme, drugsmisbruik, gebrek aan scholing, problemen thuis en tienerzwangerschap zijn geïdentificeerd als bijdragende factoren.

Generatie na generatie zit vast in de vicieuze cirkel van armoede, drugsmisbruik, gebrek aan opleiding en zwanger worden op jonge leeftijd. Vanwege gebrek aan rolmodellen en beperkte tot geen ouderlijke begeleiding, beginnen jongens al op jonge leeftijd te experimenteren met drugs, dit in combinatie met gebrek aan onderwijs heeft hen niet gemotiveerd om hun leven te beteren en zichzelf te ontwikkelen.

Josphat Kamanya, heeft een voetbalclub opgericht. Voetbal is een discipline sport en vereist normen en waarden. De coaches doen zich voor als rolmodellen voor de begeleiding van de jeugd. Dit motiveert de jeugd om op school te blijven en hun opleiding af te ronden, wat zal resulteren op betere kansen op betaald werk.

Voetbal is een sport die mensen samenbrengt en goedkoop is qua investering. Voetbal meenemen als een extra activiteit om ervoor te zorgen dat de jeugd niet afdwaalt naar drugs en ongewenste tienerzwangerschappen zullen afnemen door begeleiding en advies te geven.

Gachie Youth Football Foundation (GYFF) streeft ernaar om een ​​startpunt te creëren, coaches op te leiden en de jeugd te helpen met overdraagbare waarden die zullen helpen inspireren. Met de juiste begeleiding in de gemeenschap wil GYFF het belang van onderwijs aanmoedigen. Dit zal op de lange termijn tot betere ontwikkeling en welvaart leiden en mogelijk de sociale problemen in de stad Gachie helpen verminderen.

Gachie Youth Football Foundation zamelt geld in voor training van coaches. Er zijn momenteel 10 coaches in de voetbalclub. Echter, een clubhuis om de voorbereiding van training te vergemakkelijken en een opslagplek voor materialen is er niet. Gachie Youth Foutball Foundation zoekt hulp bij de financiering van het succes van het voetbalinitiatief. Kijk op hun website en help met een donatie waarmee ze de gemeenschap hier in Gachie kunnen helpen en ontwikkelen. https://gachieyouthfootballfoundation.com/

Share: