HUF 10 jaar, viering in Groninger Forum

28

Tien jaar de motor achter projecten voor beroepsonderwijs aan jonge mensen in ontwikkelingslanden. Donateurs en direct betrokkenen vierden de verjaardag van de Hanze University Foundation op de 10e etage van het gloednieuwe Forum in Groningen. Directeur Linda Maat vertelt over het ontstaan, de resultaten en de mijlpalen.

‘Bij de oprichting moesten we aangeven hoeveel fondsen we per jaar dachten te werven. Ik had eigenlijk geen idee. Doe maar 40 duizend euro, zei ik. Of we dat echt zouden halen, betwijfelde ik, maar in 2010 sleepten we al meer dan 100 duizend euro binnen. Dat is de afgelopen jaren gemiddeld zo gebleven.’ Linda Maat is directeur van de Hanze University Foundation en sinds meer dan twintig jaar betrokken bij ontwikkelingsprojecten van de Hanze.

In 2005 werd het Hanze Centre for Development Cooperation (HCDC) opgericht, een expertisecentrum dat binnen de hogeschool de activiteiten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking coördineert. De projecten waren vrijwel uitsluitend gericht op onderwijsontwikkeling met financiering door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA). ‘Allemaal zinvolle projecten, met forse budgetten. Maar in de loop van de jaren hadden we gezien dat je met weinig geld ook veel kunt bereiken, met name voor de mensen die zich het nieuwe onderwijs  niet kunnen permitteren. Ook vonden we het erg jammer dat de samenwerking met partnerinstellingen bij BUZA-projecten na de reguliere looptijd van vier jaar ophield. Onderwijsprogramma’s moeten regelmatig vernieuwd worden en docenten bijgeschoold. Om die twee redenen hebben we toen de Hanze University Foundation opgericht.’

Sinds de oprichting hebben studenten, medewerkers en bedrijven inmiddels al bijna één miljoen euro geschonken aan de HUF-projecten. Achttien ziekenhuizen, universiteiten en hogescholen hebben hun faciliteiten verbeterd en hun personeel bijgeschoold. Meer dan honderd studenten en docenten hebben opleidingen, cursussen of een summerschool gedaan.

Hanze profiteert ook
Niet alleen de partners in ontwikkelingslanden profiteren van de HUF-projecten, ook de Hanzehogeschool zelf heeft er iets aan. ‘Bij de projecten focussen we bijvoorbeeld steeds vaker op de Hanze-speerpunten: duurzame energie, ondernemerschap en healthy ageing. En studenten en medewerkers profiteren van de samenwerking met partnerinstellingen in ontwikkelingslanden. Er zijn nu al meer dan honderd studenten en docenten die kennis gemaakt hebben met collega’s en studenten van de partnerinstellingen doordat ze betrokken zijn bij HUF projecten in de ontwikkelingslanden. Door uitwisselingen leren Hanze-docenten ook hoe het lesgeven in een heel andere cultuur of met veel mindere middelen wordt aangepakt.’ Een ander voorbeeld: HG-studenten werkten deze zomer al voor het vierde jaar jaar aan projecten in Tanzania samen met Tanzaniaanse studenten waarmee ze een persoonlijke band opbouwen.

Pareltje
Het helpen opzetten van het North Coast Medical Training College, het lustrumdoel van 2013, vond Maat één van de hoogtepunten van HUF. De school in Kenia is er mede gekomen dankzij de opbrengst van de lustrum acties, kerstpakket donaties, het Inspiration Breakfast, ter beschikking gestelde vacatiegelden en acties van studenten, in totaal 230.000 euro.’ De school in Bomani, vijftien kilometer ten Noorden van Mombassa, biedt nu verschillende opleidingen aan, waaronder basis arts, voeding en diëtetiek en verpleegkunde. ‘We hebben een skills-lab gesponsord, de inrichting van lokalen en beurzen beschikbaar gesteld voor studenten met weinig financiële middelen. Echt een pareltje!’

Mini-EnTranCe
Een ander HUF-juweeltje is volgens Maat het Dar es Salaam Institute of Technology in Tanzania. ‘Een universiteit waarmee we al diverse projecten hadden gedaan voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met de 15.000 euro die ze van ons hebben gekregen hebben ze een begin gemaakt met een energielab. Er is door mede door uitwisseling met de Hanze een gemotiveerd energiedocententeam ontstaan dat zich in het begin nog concentreerde op olie en gas, maar nu steeds meer op duurzame energie. Docenten die hier zijn geweest waren erg onder de indruk van ons energie-onderzoekcentrum EnTranCe. Nu ligt er een vervolgaanvraag van Dar es Salaam voor een soort mini-EnTranCe.’

Foto’s van de viering kun je hier vinden.

Share: