Op zaterdag 27 oktober 2012 is de eerste bakkersopleiding in Tororo, Oeganda geopend. Het inrichten van de lokalen en het opzetten van het curriculum is gefinancierd uit de opbrengsten van het lustrum 2010 jaar Hanzehogeschool. Bake for Life heeft aangegeven de komende jaren graag gastdocenten van de Hanzehogeschool te willen verwelkomen om delen van het curriculum uit te voeren.