. . .
  • Zernikeplein 11, 9747AS Groningen
  • +31 (0)50 595 75 54
  • Een initiatief van:
  • Zernikeplein 11, 9747AS Groningen
  • +31 (0)50 595 75 54

Projectaanvraag

De Hanze University Foundation steunt instellingen en individuen, die zich richten op beroepsopleidingen in de ontwikkelingslanden waar de Hanzehogeschool Groningen actief is.

 

Activiteiten die in aanmerking komen voor financiële ondersteuning moeten vraaggestuurd zijn. Dit wil zeggen dat er een concrete vraag moet zijn vanuit een ontwikkelingsland en dat het projectvoorstel door de ontvangende instelling of individu uit het ontwikkelingsland ingediend wordt. Een succesvolle subsidieaanvraag moet aan een aantal criteria voldoen, zie project application form voor instituten of individuen.

 

Uiteraard geldt bij alle projecten en activiteiten de primaire eis dat fondsen ten goede moeten komen aan de ontvangende partij. Dit houdt in dat reis-, verblijf- en salariskosten van medewerkers en studenten van de Hanzehogeschool niet vergoed kunnen worden door de Hanze University Foundation.

LEAVE A COMMENT

twee × een =