Community Health Promotion Kenya, Bomani

chpk

Bedrag: € 18000

Vier artsen hebben het plan opgevat om in Bomani, 15 km ten Noorden van Mombassa een college op te zetten waar beroepsgericht onderwijs wordt aangeboden. De gezondheidsopleidingen in Kenia zijn veelal gericht op het opleiden van artsen en verpleegkundigen die gaan werken in de lokale en provinciale ziekenhuizen. Voor de eerstelijnszorg is er geen passend opleidingsprogramma beschikbaar. Door de afwezigheid van deze eerstelijnszorg sterven er onnodig veel mensen aan eenvoudig te behandelen ziektes. In september 2012 is de eerste opleiding van het North Coast Medical Training College van start gegaan in een aantal gehuurde lokalen van een middelbare school in de buurt. Het streven is echter om in September 2013 te verhuizen naar de eigen campus. De afgelopen jaren is er met eigen geld en donaties een begin gemaakt met de bouw van de campus. Het komende jaar moeten zowel de theorie als de praktijklokalen worden ingericht zodat het onderwijs van start kan gaan.

Met de opbrengsten van de Foundation wordt er een verpleegkundig skills lab ingericht waar studenten het praktijk deel van hun studie kunnen volgen. Daarnaast is er een bijdrage geleverd aan de bibliotheek en de renovatie van een aantal klaslokalen. In 2012 worden de eerste studenten verwacht en gaat de opleiding van start.

Share: