Eye Clinic, Kabanga

eye-clinic-kabanga-oogonderzoek

Bedrag: € 6450

De Hanzehogeschool is sinds een aantal jaren verbonden aan de Eye Clinic in het Kabanga Hospital, Tanzania. Ieder jaar gaan er studenten van de Academie voor Verpleegkunde naar Kabanga om stage te lopen of af te studeren. De Eye Clinic heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met een sterke stijging van het aantal operaties en kampt met een tekort aan goed geschoold personeel.

Met de opbrengsten van de Foundation is er een beurs verstrekt aan twee medewerkers van de Eye Clinic om bij een universiteit in de regio een opleiding te volgen tot anesthesist. Zodra zij terug keren naar Kabanga kan het aantal operaties sterk worden vermeerderd. Daarnaast is er een beurs verstrekt aan een zeer gemotiveerde medewerker van de Eye Clinic die in Tanzania een opleiding tot verpleegkundige gaat volgen.

Share: