North Coast Medical Training Coll., Bomani

Care for Kenya, Hanze University Foundation

Bedrag: € 129777

Vier artsen hebben het plan opgevat om in Bomani, 15 km ten Noorden van Mombassa een college op te zetten waar beroepsgericht onderwijs wordt aangeboden. De gezondheidsopleidingen in Kenia zijn veelal gericht op het opleiden van artsen en verpleegkundigen die gaan werken in de lokale en provinciale ziekenhuizen. Voor de eerstelijnszorg is er geen passend opleidingsprogramma beschikbaar. Door de afwezigheid van deze eerstelijnszorg sterven er onnodig veel mensen aan eenvoudig te behandelen ziektes.

In september 2012 is de eerste opleiding van het North Coast Medical Training College van start gegaan in een aantal gehuurde lokalen van een middelbare school in de buurt. Het streven is echter om in September 2013 te verhuizen naar de eigen campus. De afgelopen jaren is er met eigen geld en donaties een begin gemaakt met de bouw van de campus. Het komende jaar moeten zowel de theorie als de praktijklokalen worden ingericht zodat het onderwijs van start kan gaan.

  • 3 klaslokalen en een practicum ruimte zijn volledig afgebouwd en ingericht;
  • docentenkamers, kantoren en de bibliotheek zijn afgebouwd, ingericht;
  • er is een internetverbinding aangelegd en studenten kunnen gebruik maken van één van de 12 aangesloten computers of Wi-Fi;
  • tijdens 2 medical camps hebben patiënten uit de omgeving gratis medische zorg ontvangen;
  • de tekeningen voor het Hanze house (een gastenverblijf voor tijdelijke docenten) zijn goedgekeurd en in mei start de bouw.

Lees hier het volledige verslag van het bezoek aan Bomani.

image10image17 image16image5 image13image3Four doctors devised a plan to provide better healthcare education in Bomani, Kenya, 15 km north of Mombasa. Health education programmes in Kenya are often aimed at educating doctors and nurses, who work in the local and provincial hospitals. For primary care, there is no suitable training available. Due to the absence of this care, many people die unnecessarily of easily treatable diseases.

 

In September 2012, the first programme started at the North Coast Medical Training College on a rented premises. However, the aim was to move to a private campus in 2013. In recent years, a start has been made on the construction of the campus by means of personal funds and donations. In the next year, both the theoretical and practical classrooms have to be furnished, in order for the education to commence.

  • 3 classrooms and a practicum room have been completely built and furnished;
  • teacher rooms, offices, and a library have beent built and furnished;
  • an internet connection has been installed and students are able to make use of one of the twelve computers connected to WiFi;
  • during two medical camps, patients from the area received free healthcare;
  • designs for the Hanze House, a guest house for temporary teachers, have been approved, the construction will start in May.

 

image10image17image16image5image13image3

Share: