Teacher Training College, Muhanga

Teacher-Training-College-1

Bedrag: € 3000

Het Muhanga Teacher Training College is geopend in januari 2010 en heeft te maken met zeer beperkte faciliteiten voor studenten. Zo was er geen sportveld beschikbaar, terwijl de studenten wel na hun opleiding sportlessen moeten geven aan basisschoolkinderen. Daarnaast geeft de aanwezigheid van een sportveld de studenten de gelegenheid om zelf in beweging te blijven. De meerderheid van de studenten woont op de campus, maar er zijn geen faciliteiten om na schooltijd iets te ondernemen.

Door de aanleg van het sportveld is er gelegenheid gecreëerd voor de studenten van het Muhanga Teacher Training College om zich beter voor te bereiden op hun toekomstige beroep als leraar. Sport kan hiermee opnieuw een vast onderdeel kunnen worden van het onderwijsprogramma. Na de burgeroorlog waren er te weinig leraren en faciliteiten beschikbaar om te voldoen aan de vraag en is het onderwijsprogramma teruggebracht naar de basisvakken. Nu het land in opbouw is kan het onderwijsprogramma weer volledig worden aangeboden.

Share: