TSiBA Education, Kaapstad

Voorlichting-aan-potentiele-TSiBA-studenten-1

Bedrag: € 11500

Sinds een aantal jaren is er contact tussen de Hanzehogeschool Groningen en TSiBA Education gevestigd in Kaapstad. TSiBA Education biedt onderwijs aan jongeren uit de townships die niet voldoende financiële middelen hebben om een studie te volgen aan een van de reguliere universiteiten. Studenten kunnen een bachelor studie in business administration volgen met daarbij de specialisatie leadership / entrepreneurschip. Het doel is om de jongeren te stimuleren na hun studie een eigen bedrijf te beginnen in de townships waaruit ze afkomstig zijn.

Met de opbrengsten van de Foundation gaat TSiBA Education de voorlichting aan nieuwe studenten verbeteren. In een aantal townships is men op de hoogte van de mogelijkheden van TSiBA, maar op veel plaatsen is er nog sprake van een informatie achterstand. Met behulp van de fondsen worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor decanen van toeleverende middelbare scholen. Deze middelbare scholen worden na afloop bezocht door medewerkers en studenten van TSiBA Education. Daarnaast worden er open dagen voor potentiële studenten, hun ouders en overige betrokkenen georganiseerd, voorafgegaan door advertenties in lokale nieuwsbladen. Om studenten uit nieuwe townships te motiveren om zich in te schrijven voor een studieprogramma moet eerst het vertrouwen worden gewonnen van zowel de student als zijn of haar omgeving.

Share: