TSiBA Education, Kaapstad

Hanze University Foundation TSiBA

Bedrag: € 7785

Sinds een aantal jaren is er contact tussen de Hanzehogeschool Groningen en TSiBA Education gevestigd in Kaapstad. TSiBA Education biedt onderwijs aan jongeren uit de townships die niet voldoende financiële middelen hebben om een studie te volgen aan een van de reguliere universiteiten. Studenten kunnen een bachelor studie in business administration volgen met daarbij de specialisatie leadershipentrepreneurschip. Het doel is om de jongeren te stimuleren na hun studie een eigen bedrijf te beginnen in de townships waaruit ze afkomstig zijn.

Van de opbrengsten van de Foundation zijn Gordon White en Anthini Kenke, 4e jaars studenten TSiBA Education naar Nederland gekomen om 3 maanden stage te lopen bij de stichting Igniting Ambitions. De stage was gericht op het aanleren van ondernemersvaardigheden, zodat ze bij terugkomst in Kaapstad in staat zijn om hun eigen bedrijf te starten. Daarnaast hebben de studenten deelgenomen aan de minor Da Vinci, een van de minoren van de Hanzehogeschool gericht op het aanleren van ondernemerschap.

Share: