TSiBA Education, Kaapstad

Thobela

Bedrag: € 10575

Sinds een aantal jaren is er contact tussen de Hanzehogeschool Groningen en TSiBA Education gevestigd in Kaapstad. TSiBA Education biedt onderwijs aan jongeren uit de townships die niet voldoende financiële middelen hebben om een studie te volgen aan een van de reguliere universiteiten. Studenten kunnen een bachelor studie in business administration volgen met daarbij de specialisatie leadership / entrepreneurschip. Het doel is om de jongeren te stimuleren na hun studie een eigen bedrijf te beginnen in de townships waaruit ze afkomstig zijn.

Met de opbrengsten van de Foundation is Thobela Mfeti, 4e jaars student TSiBA Education naar Nederland gekomen om 2 maanden stage te lopen bij het bedrijf Animal Lovers in Hoogeveen. Verder startte TSiBA Education in 2011 een voorbereidingsjaar voor studenten die zich willen inschrijven bij TSiBA.

Share: