Turiani en Mikumi Hospital

zusters

Bedrag: € 1592

De Hanzehogeschool Groningen is sinds een aantal jaren verbonden aan het Turiani Hospital in Tanzania. Ieder jaar reizen er 2 tot 4 studenten de Academie van Verpleegkunde af naar Turiani om daar stage te lopen in het ziekenhuis. In 2012 heeft het ziekenhuis een vergunning  gekregen voor het opzetten van een verpleegkunde opleiding. Ook hieraan zal de Hanzehogeschool een bijdrage leveren.

Eind juni 2012 heeft Janine Baër, verbonden aan de opleiding Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken een basiscursus echografie gegeven aan zeven medewerkers van het Turiani Hospital en het nabij gelegen Mikumi Hospital. Ze werd bijgestaan door een 4e jaars studente die de specialisatie echografie op de Hanzehogeschool heeft gevolgd. De cursisten waren arts assistenten, vroedvrouwen en radiodiagnostische laboranten werkzaam bij de twee ziekenhuizen. De Academie voor Gezondheidsstudies heeft Janine de mogelijkheid geboden deze cursus te geven, de Foundation heeft de lokale kosten van de cursus betaald.

Share: