. . .
  • Zernikeplein 11, 9747AS Groningen
  • +31 (0)50 595 75 54
  • Een initiatief van:
  • Zernikeplein 11, 9747AS Groningen
  • +31 (0)50 595 75 54

Back on Track beurzen

10000

De Hanze University Foundation organiseert een fondsenwervingsactie om haar partner onderwijsinstellingen te ondersteunen bij de economische gevolgen van de corona crisis.

Back on Track beurzen

Voor veel studenten in ontwikkelingslanden is het niet vanzelfsprekend om in september terug te keren naar school. Niet vanwege een aanhoudende lockdown of vanwege gezondheidsredenen, maar vanwege de ontstane economische crisis. Tijdens de lockdown is het collegegeld van de studenten opgegaan aan de eerste levensbehoeftes van hun families en is er geen geld om in september terug te gaan naar school.

Om onze partner scholen, hun personeel en de studenten te steunen willen wij Back on Track beurzen aanbieden. Voor €500 komt een student het eerste semester door en heeft de familie de tijd om te sparen voor het tweede semester. De beurzen worden beschikbaar gesteld aan studenten die de afgelopen 2 jaar begonnen zijn met hun studie en nu niet de kans hebben om hun opleiding af te ronden.

Fundraising

Er zijn verschillende volgende fondsenwervingsacties:

  • Vraag aan Hanze medewerkers om te overwegen een deel van de eenmalige uitkering van 880 euro aan de Foundation te schenken.
  • Virtueel Inspiration Breakfast voor bedrijven, waarbij zij voor €500 een ontbijt thuis bezorgd krijgen of voor €1000 een ontbijt voor het hele team op het bedrijf.
  • Hanze PubQuiz waarbij 100% van de opbrengsten voor de Foundation zijn.