Voorwaarden ‘Be Behind Benin’ win actie – retourticket Benin

 

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Be Behind Benin’ actie (verder te noemen: “de Actie “), een initiatief van de Hanze University Foundation., gevestigd en kantoorhoudende te Groningen aan de Zernikeplein 11, Nederland.
 2. Het betreft een tijdelijke Actie die plaatsvindt van 1 december 2015 t/m 31 januari 2016 en wordt gehouden in Nederland.
 3. Door deelname aan deze Actie wordt men geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en gaat men hiermee akkoord

 

Artikel 2 Actie

 1. Deelname aan deze Actie staat alleen open voor ingeschreven studenten aan de Hanzehogeschool Groningen.
 2. Op 1 februari 2016 word bekend wie de winnaar is, via een postkaart, een persoonlijke e-mail, de Facebook pagina van de Hanze University Foundation, en een online bericht op Hanze News en de Hanze University Foundation nieuws site.
 3. De winnende student word gekozen uit een kom met daarin een lootje van de namen van alle deelnemende studenten. Deze naam word getrokken in de aanwezigheid van een minimum van 2 personen die niet verbonden zijn aan de Hanze University Foundation.

 

Artikel 3 Voorwaarden

 1. De student moet beschikbaar zijn om te reizen tijdens het voorjaarsvakantie of meivakantie 2016. De student moet beschikken over een geldige paspoort en de benodigde inentingen voor Benin (i.e. gele koorts, Hepatitis A & B, etc).
 2. De student moet reageren via e-mail op het winnende bericht binnen 3 werkdagen (uiterlijk woensdag 3 februari om 23.59 uur).
 3. Deze Actie geldt niet voor bedrijven, HG medewerkers, en/of andere partijen.
 4. De winnende student dient een bijdrage te leveren aan Esperanza University College tijdens de reis naar Benin op een manier passend bij zijn/haar studie.

 

Artikel 4 Slotbepalingen

 1. Hanze University Foundation en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
 2. Voor informatie en eventuele klachten met betrekking tot deze Actie kunt u zich wenden tot: Elanna Veldkamp, e.s.veldkamp@pl.hanze.nl.
 3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

 

Aldus opgemaakt te Groningen, op 19 november 2015.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *