“We mogen in Nederland dankbaar en trots zijn op het onderwijssysteem dat we hebben. Ik zie het als één van onze plichten om onze ervaring en welvarendheid te delen met ontwikkelingslanden. Onze middelen en expertise kunnen van toepassing zijn bij het ontwikkelen van een beter onderwijssysteem, wat één van de bouwstenen is voor welzijn en duurzame welvaart.””In Holland we should be very proud and thankful for the educational system that we have here. I see it as one of our obligations to share our experience and welfare with developing countries. Our means and expertise can be used to help them build a better educational system, which is one of the foundations for wellbeing and sustainable prosperity.”