Care4Kenya

Kenya 2015 (58)

Ingezameld: € 91815

Vier doktoren bedachten samen een plan om beter gezondheidszorgonderwijs te kunnen aanbieden in Bomani, Kenia, 15 kilometer ten noorden van de hoofdstad Mombasa. Gezondheidszorgprogramma’s in Kenia zijn vaak gericht op het onderwijzen van doktoren en verpleegkundigen, die werkzaam zijn in lokale en provinciale ziekenhuizen. Voor primaire zorg is er geen geschikte training beschikbaar. Door de afwezigheid van deze zorg, komen veel mensen onnodig te overlijden aan makkelijk behandelbare ziektes.

In september 2012 startte de eerste studie van het North Coast Medical Training College in een gehuurd pand. Het doel was om naar een eigen campus te verhuizen in 2013. Dankzij de bijdrage van de Hanzehogeschool, tijdens het lustrumjaar 215, kon de bouw van practicumruimtes, studentenhuisvesting, en klaslokalen van start, tevens kwamen er andere nodige onderwijs middelen.

Dankzij de actie ‘Care4Kenya’ werd er een totaal van €91.815,- opgehaald en gedoneerd aan het NCMTC om de ontwikkeling van hun campus te ondersteunen!Four doctors devised a plan to provide better healthcare education in Bomani, Kenya, 15 km north of Mombasa. Health programs in Kenya are often aimed at educating doctors and nurses who work in the local and provincial hospitals. For primary care, there is no suitable training available. Due to the absence of this care, many people die unnecessarily of easily treatable diseases.

 

Share: