Brochure 4b

Hanze University Foundation

De Hanze University Foundation steunt instellingen en individuen, die zich richten op beroepsopleidingen in de ontwikkelingslanden

De doelstellingen van de Foundation zijn:

  • het bevorderen van duurzaam beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden
  • het kanaliseren van maatschappelijke betrokkenheid binnen en buiten de Hanzehogeschool Groningen door de uitvoering van (aan duurzaam hoger onderwijs verbonden) ontwikkelingssamenwerkingsprojecten te stimuleren
  • het in stand houden van een stelsel van financiële ondersteuning ten behoeve van studenten uit ontwikkelingslanden

De Foundation kent drie organen, het Bestuur, het Comité van Aanbeveling en de Toetsingscommissie. Het lidmaatschap van alle organen is onbezoldigd. Voor de dagelijkse leiding van de Foundation is een coördinator aangesteld. De taken van de organen en de coördinator zijn vastgelegd in de stichtingsakte.

Onze medewerkers verzorgen de informatievoorziening en organiseren sponsoracties. Ze bereiden ook de bestuursvergaderingen voor en zorgen voor het doelmatig beheer van de financiële middelen.

Het Bestuur stelt een coördinator aan en houdt toezicht op (jaar)plannen, jaarverslagen en jaarrekeningen.

Het Comité van Aanbeveling verbindt partijen uit het werkveld aan de Foundation en ondersteunt bij de fondsenwerving.

De Toetsingscommissie beoordeelt projectaanvragen en doet aanbeveling aan het bestuur over de toekenning van fondsen.

De medewerkers

Sarah de Leeuw

Sarah de Leeuw

Pasfoto Alida

Alida de Winter

Foto Linda

Linda Maat

Het bestuur

Jantje-Schiphorst-pasfoto-1024x993

Jantje Schiphorst

Liesbeth ter Horst

Liesbeth ter Horst

Paul Ganzenboom

Paul Ganzeboom

ElsvdBerg

Els van den Berg

Paul-van-der-wijk

Paul van der Wijk

Gert-Jan Lankhorst

Gertjan Lankhorst

Comite van aanbeveling

Gerard Kremer

Gerard Kremer

20150306-181848-_jsc7422_0

René Paas

De toetsingscommissie

Jonathan Tipping

Jonathan Tipping

Jacques-Hartog-e1573246124275

Jacques Hartog

Hanze University Foundation - IB17-2035

Jacqueline Bos

Hanze University Foundation - IB17-2031

Hanneke Brakenhoff