. . .
  • Zernikeplein 11, 9747AS Groningen
  • +31 (0)50 595 75 54
  • Een initiatief van:
  • Zernikeplein 11, 9747AS Groningen
  • +31 (0)50 595 75 54

Over ons

De doelstellingen van de Foundation zijn:

  • het bevorderen van duurzaam beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden
  • het kanaliseren van maatschappelijke betrokkenheid binnen en buiten de Hanzehogeschool Groningen door de uitvoering van (aan duurzaam hoger onderwijs verbonden) ontwikkelingssamenwerkingsprojecten te stimuleren
  • het in stand houden van een stelsel van financiële ondersteuning ten behoeve van studenten uit ontwikkelingslanden

 

De Foundation kent drie organen, het Bestuur, het Comité van Aanbeveling en de Toetsingscommissie. Het lidmaatschap van alle organen is onbezoldigd. Voor de dagelijkse leiding van de Foundation is een coördinator aangesteld. De taken van de organen en de coördinator zijn vastgelegd in de stichtingsakte.

Onze medewerkers verzorgen de informatievoorziening en organiseren sponsoracties. Ze bereiden ook de bestuursvergaderingen voor en zorgen voor het doelmatig beheer van de financiële middelen.

Het Bestuur stelt een coördinator aan en houdt toezicht op (jaar)plannen, jaarverslagen en jaarrekeningen.

Het Comité van Aanbeveling verbindt partijen uit het werkveld aan de Foundation en ondersteunt bij de fondsenwerving.

De Toetsingscommissie beoordeelt projectaanvragen en doet aanbeveling aan het bestuur over de toekenning van fondsen.

Comite van Aanbeveling

LEAVE A COMMENT

drie + twintig =