Kerstactie 2013

Doing-Business-in-Europe Hanze University Foundation

Ingezameld: € 13550

Scholarships voor docenten van onderwijsinstellingen in ontwikkelingslanden

De Hanzehogeschool biedt veel Engelstalige semesters en programma’s aan die interessant zijn voor onze collega’s in ontwikkelingslanden. Het gaat hierbij zowel om de inhoud van de studieprogramma’s als de onderwijsvormen die wij gebruiken. De afgelopen jaren hebben docenten uit Oeganda en Ghana deelgenomen aan deze programma’s en het geleerde weer in praktijk gebracht bij hun eigen onderwijsinstelling. Met de Kerstactie 2013 wilden we geld inzamelen om nog meer docenten een kans te geven om een periode te studeren aan de onze hogeschool.

Dankzij de donaties van 528 genereuze Hanzehogeschool medewerkers kunnen er dit jaar vier docenten van hoger beroepsonderwijsinstellingen in ontwikkelingslanden meedoen aan de Summer School 2014, of zelfs één heel semester komen studeren! De totale opbrengst van de Kerstactie 2013 was €13.550,-.528 Hanze employees donated their Christmas gift to the Foundation.

Share: