Back-on-Track scholarships uitgereikt

Group photo of benefeciaries 1

De Hanze University Foundation heeft in september 2020 meerdere Back-on-Track studiebeurzen uitgereikt. Partners konden tot 1 augustus 2020 een aanvraag indienen. De volgende aanvragen zijn uitgereikt:

North Coast Medical Training College (NCMTC)

De originele aanvraag stond voor een totaal van 14 studenten voor een half jaar. Door middel van een gunstige wisselkoers, was het mogelijk om nog 1 student aan dit lijstje toe te voegen. De studenten zijn geselecteerd door NCMTC op basis van urgentie. Om te voorkomen dat vele studenten moesten stoppen met hun studie is NCMTC alle studenten tegemoet gekomen door het collegegeld te verlagen. Dit heeft ook bij gedragen aan het toevoegen van 1 extra beursstudent.

De studenten die de beurs hebben ontvangen, zijn afhankelijk van hun familie die normaal gesproken de collegegelden betalen. Door verlies van inkomen door de corona pandemie, was het voor deze families niet mogelijk om het collegegeld te blijven betalen en de student in de klas te houden. De studenten zaten vooral in het laatste jaar en afrondende fase van hun studie.

Update: 01-02-2021

Door de aanhoudende avondklok en corona maatregelen, is er een tweede aanvraag van 5000 goedgekeurd, om dezelfde studenten nóg een half jaar te ondersteunen.

TSiBA

TSIBA Business School is een hoger onderwijs instelling in Zuid-Afrika, gefocust op ondernemerschap en bedrijfskunde. De school heeft als doelstelling om jonge mensen toegang te geven tot kennis, netwerken en werkgelegenheid om actief mee te draaien in de maatschappij. In Zuid-Afrika is de werkloosheid onder jongeren gestegen tot 41,7% in het eerste kwartaal van 2020. Door middel van onderwijs, gericht op zelf ontwikkeling, leiderschap en ondernemerschap, geven de alumni studenten van TSIBA een percentage hoger dan 90% dat werk heeft gevonden.

TSIBA heeft een beurzen systeem, waar veel studenten gebruik van maken. Waar TSiBA niet op had gerekend, was de corona pandemie, waardoor alle studenten thuisonderwijs moesten volgen. Niet alle studenten hebben de financiële middelen om online te blijven en mobiel internet pakketten te kopen. De Hanze University Foundation heeft in totaal 235 studenten ondersteund met internet/data pakketten, zodat ze online lessen konden blijven volgen en geen studie-achterstand opliepen.

Share: