Gulle donatie dankzij promovering Doctor Hengeveld

news

Op vrijdag 15 februari 2019 heeft Evert Jan Hengeveld zijn proefschrift succesvol verdedigd. Evert Jan is actief als duurzame energie expert bij de Hanzehogeschool bij ontwikkelingssamenwerkingsprojecten vanuit het Hanze Centre for Development Cooperation.

Evert Jan beschreef tijdens zijn verdediging een biogasnetwerk met een numeriek model. Hiermee kon hij biogastransportkosten, opslagkosten en energieverbruik berekenen. Biogas wordt in het model verzameld via directe pijpleidingen of in een netwerk met een verzamelleiding. De berekeningen zijn gedaan op boerderijschaal en op regionale schaal. Lees meer hier.

Om zijn doctoraat te vieren heeft hij aan zijn gasten gevraagd om donaties voor twee goede doelen, de UAF-Stichting voor Vluchteling Studenten en de Hanze University Foundation. Deze giften hebben in totaal €1400 opgebracht, waarvoor €762 voor de HUF. Evert Jan, hartelijk dank hiervoor en van harte gefeliciteerd namens de Foundation!

Share: