“Dankzij de bijdrage van de Hanze University Foundation was het voor Dar Es Salaam Technology Institute mogelijk om in totaal 33 boeken over olie- en gastechniek te kopen. Tevens kon DIT een projector en een scherm aanschaffen, plus een whiteboard, drie airconditioners, en werd kon er in één klaslokaal een nieuw plafond en een nieuwe vloer geplaatst worden. De subsidie zorgde er tevens voor dat er extra ruimte voor monsterverzameling- en bereiding in het laboratorium kon worden gemaakt.”

“From the Hanze University Foundation’s grant, DIT was able to purchase a total of 33 books in oil and gas engineering. DIT has also purchased one projector and screen, one whiteboard, three air conditioners, and renovated a class with a ceiling and floor tiles. For the laboratory, the grant fund was used in creating additional space for sample reception and preparation.”