“Mijn naam is Dedan Owori, een eerstejaarsstudent International Facility Management aan de Hanzehogeschool. Iedere keer als we anderen helpen, ervaren we hoe het is om ook geholpen te worden. Het is een combinatie van vreugde, lachen en huilen, en hoop dat wij aan anderen geven. Het inspireert ons om het beste in onszelf naar boven te halen, wat leidt tot iets van onschatbare waarde; geluk! Iedereen heeft het nodig en we kunnen niet zonder, en toch moeten we er vaak een beslissing over maken. Ik geloof dat wij met weinig veel kunnen doen, en dat is hoe het voelt om bij te dragen aan de Hanze University Foundation.””My name is Dedan Owori, a first-year International Facility Management student at the Hanze University of Applied Sciences in Groningen, the Netherlands. Every time we help others, we get to experience how it would feel when we are also helped. It’s a mix of joy, laughter, crying, and hope that we give to others. It inspires the best in ourselves, providing us with something priceless; happiness! Everyone needs it and we can’t do without it and yet we have to make a decision about it. I believe that with little we can do more and that’s how it feels to contribute at the Hanze University Foundation.”