“Ik geloof dat wij elkaar allemaal nodig hebben, we kunnen het niet alleen redden. Ik heb het geluk gehad dat ik hulp kreeg van vele personen met het nastreven van mijn doelen. Daarom probeer ik bij te dragen aan de Hanze University Foundation, omdat het doel van de Foundation is om studenten, die niet de benodigde middelen hebben, te ondersteunen met het behalen van hun doelen.”

“Onze grootste successen in het leven komen voort uit het helpen van anderen.”

 Hi, I’m Mariana Fleming! I am studying International Business and Management Studies at the Hanze University of Applied Sciences.

I believe we all need one another, we cannot make it on our own. I was fortunate enough to have had help from many individuals in pursuing my goals. Therefore, I try to contribute to the Hanze University Foundation, as the Foundation’s objective is helping students obtain their goals, who do not have the adequate resources to do so.

“Our greatest successes in life are found in helping others succeed.”